Vikten av materialval inom fordonsindustrin  

Våra ingenjörstekniker erbjuder hjälp med produktutveckling, design och materialval. Det finns många olika materialalternativ tillgängliga inom cellplaster och skum, vilka våra ingenjörer är bekanta med. Våra ingenjörstekniker Tero Laitinen och Tuula Vilkka berättar vilka faktorer som bör beaktas vid materialval och hur materialval påverkar slutresultatet.  

Personlig service och förståelse för våra kunders idéer och projekt är kärnan i vår verksamhet. Våra ingenjörer ger stöd under olika faser av processen, från offertförfrågningar till val av tillverkningsmetoder för slutprodukten. Den viktigaste fasen i processen är dock i början där våra ingenjörer med sina omfattande kunskaper om material och applikationer inom fordonsindustrin kan dela med sig av sin expertis i kundens projekt. Den bästa tidpunkten för både kunden och ingenjören är i början av projektet när materialval ännu kan påverkas. När projektet startar insamlas omfattande inledande information om kundens behov och önskemål. Efter insamlad information avgörs det om det finns behov av ritningar och specifik design eller om produkten redan är tillräckligt planerad av kunden. Vi överväger vilka material som är bäst lämpade för den specifika produkten, preliminära tillverkningsmetoder och hjälper till i designprocessen genom att undersöka den från olika perspektiv.

HUR PÅVERKAR MATERIALVALEN HELHETEN? 

 

Vid val av material inom fordonsindustrin är det viktigt att ta hänsyn till helheten. Framför allt bör materialen stödja produkternas funktionalitet samtidigt som de ska vara lätta att installera, speciellt eftersom produktionen inom fordonsindustrin främst är serieproduktion, dvs produktionstakten påverkar också produktions­effektiviteten. Förutom cellplast- och skummaterial kan lim och tejp användas för att göra installationen så enkel och bekväm som möjligt.  

En annan viktig aspekt vid val av material är kostnadseffektivitet. Ju tidigare vi kan vara involverade i produkt­utvecklingen, desto lättare blir det att hitta kostnadseffektiva lösningar både när det gäller material och tillverknings­metoder samt produktionskvantiteter där man alltid tar hänsyn till att minimera spill. ”Ju mer förnuftigt produkterna tillverkas desto större försäljningspotential har de”, säger Tero. 

VAD SKA MAN TA HÄNSYN TILL VID VAL AV MATERIAL INOM FORDONSINDUSTRIN?

 

Tuula och Tero har sammanställt en lista över faktorer och egenskaper som vanligtvis beaktas vid val av material:  

  • Funktionalitet: Vad gäller tätningar är flexibiliteten och anpassningsförmågan hos tätningen viktiga för att säkerställa att den fungerar korrekt i den avsedda applikationen.  
  • Materialdensitet  
  • Materialets brandklass  
  • Geometriska toleranser: Den maximalt tillåtna avvikelsen från specificerade dimensioner, som till exempel tjocklek eller densitet, för att säkerställa att materialet fortfarande uppfyller sitt syfte.  
  • Kemikalie- och oljebeständighet 
  • Ljudabsorption: I vissa applikationer kan massa läggas till väggar för att förhindra att ljud tränger igenom eller så kan ljudabsorberande material väljas för att kontrollera ljudnivån.  
  • Skiktstruktur: Olika material kan väljas och kombineras för att uppnå önskade egenskaper som t ex en attraktiv eller smutsavvisande yta.  
  • Materialhållbarhet  
  • Rengörbarhet och tvättbarhet: Inom tunga fordon behöver material ofta tåla högtryckstvätt.  
  • Kostnadseffektivitet 
 

SAMARBETE MED KUNDEN LEDER TILL BÄSTA RESULTAT 

 

Nyckeln till hela produktutvecklings- och designprocessen är ett nära samarbete med kunden. Tillsammans kan vi bedöma den totala omfattningen av produktutvecklingen och identifiera alla möjliga faktorer som påverkar den. Priset ensamt är inte avgörande utan den övergripande bedömningen bör också inkludera installationskostnader och produkthållbarhet. Kostnadseffektivitet är summan av alla dessa faktorer. 

  

Baserat på vår omfattande erfarenhet har vi kommit fram till att bästa resultat uppnås när vi kan samarbeta med kunden redan från de tidigaste stadierna och har möjlighet att påverka beslut och val. På det sättet blir det lättare att hantera kostnader. I vårt designsamarbete erbjuder vi våra kunder vårt teams omfattande kunskap, vårt breda utbud av material och våra olika tillverknings­tekniker. Vår organisation har flera ingenjörer som arbetar i samma team, vilket gör att vi kan generera idéer och smidigt genomföra snabba tester. Prototyper kan användas för att testa lämpligheten hos material och utveckla en produkt som fungerar effektivt samt säkerställa att tillverkningsprocessen är smidig. 

Kolla in dessa också
till artiklar

Säljseminarium 2024

Vi hävdar att vi är det ledande cellplastföretaget i Norden. Hur motiverar vi detta påstående? NMC Cellfoam-enheten är verksam i ...
LÄS MER

NMC Cellfoam som en främjare av HVAC-branschen

Vi är en stark produktutvecklingsorganisation som kan erbjuda högkvalitativa lösningar av cellplast och materialrekommendationer för att möta kundens behov. Vi deltar aktivt i kundens produktutveckling ...
LÄS MER

Vikten av materialval inom fordonsindustrin  

Våra ingenjörstekniker erbjuder hjälp med produktutveckling, design och materialval. Det finns många olika materialalternativ tillgängliga inom cellplaster och skum, vilka ...
LÄS MER
Scroll to Top