Sammanfoga material
med laminerings­teknik

Laminering är en teknik som möjliggör sammanfogning av två eller flera material, vilket skapar en enhetlig och hållbar struktur. Vi använder olika lamineringstekniker för att kombinera olika materialpar och på så sätt uppnå det optimala slutresultatet.

Att välja rätt ­lamineringsteknik säkerställer
det bästa resultate

Olika materialtyper kräver olika lamineringsteknik. Densitet, porositet och kemiska egenskaper påverkar hur material kan lamineras ihop. Dessutom påverkar de avsedda användningsförhållandena för den laminerade produkten i hög grad valet av lamineringsmetod. Temperaturförhållanden, vibrationsnivåer och andra miljöfaktorer kan kräva olika lamineringstekniker. Vi erbjuder även lösningar för att sammanfoga utmanande material, såsom gummilaminering. Vi engagerar oss i pågående utveckling och forskning av våra tillverkningsmetoder, testar olika lamineringstekniker och material. Vi uppdaterar även vår utrustning vid behov. Våra moderna tillverkningsmetoder säkerställer den bästa hållbarheten för lamineringsvidhäftning under olika förhållanden och mellan olika material. Att skräddarsy kundens produkt efter den avsedda användningen ingår i vår service, och våra kunniga ingenjörer hjälper till att välja den mest lämpliga och miljövänliga lamineringstekniken.

Material­skiktning

Laminering möjliggör skiktning av material till en ”smörgåsstruktur.” Material fogas samman lager för lager för att uppnå önskad struktur och egenskaper.

Sammanfogning av olika material

Laminering gör det möjligt att sammanfoga två eller flera olika material till en enhetlig del eller komponent. Rätt lamineringsteknik säkerställer fogens hållbarhet.

Miljövänlighet

Laminering kan innebära användning av miljövänliga bioadhesiver eller metoder som minskar miljöpåverkan och stöder hållbar utveckling.

olika
laminering­stekniker

Vi använder mångsidiga lamineringstekniker och förbättrar ständigt vår expertis inom laminering.

Varmluftslaminering

En praktisk och miljövänlig metod för att binda materialskikt, där varm luft blåses mellan materialen och får dem att smälta samman. Laminering sker genom värme utan behov av extra lim.

Snabbsvets­laminering

Denna metod gör det möjligt att svetsa ihop flera förskurna skikt. Laminering uppnås genom att värma materialets yta mot ett varmt element och sedan ansluta den till ett annat material. Laminering sker utan behov av extra lim.

Pulverlimslaminering

Vid pulverlaminering appliceras pulver på materialytan, sedan värms detta och ytmaterialet läggs till.

Våtlims­laminering

Våtlim används ofta för laminering av mer porösa material. Starkt lim appliceras på ena materialets yta med hjälp av en lamineringsmaskin. Ytmaterial appliceras sedan och lämnas att torka.

Spraylims­laminering

Spraylim är en av metoderna som används vid våtlimslaminering och appliceras manuellt. Kontaktlim sprayas mellan de material som ska fogas samman.

Kalender­laminering

Kalenderlaminering används för laminering av filmer eller textil med självhäftande film för att foga samman olika material. Värme används för att smälta limfilmen mellan två material och binda dem samman.

Fogning med tejp (PSA)

Vårt sortiment inkluderar olika installationsadhesiver som kan väljas beroende på material och installationsyta. Vi erbjuder också avtagbara och återanvändbara installationsadhesiver som passar för exempelvis transportförpackningar.

MÅNGSIDIGA LÖSNINGAR
FÖR BEARBETNING AV CELLPLAST

Letar du efter en pålitlig och erfaren bearbetare av cellplast? Vårt företag har omfattande erfarenhet av bearbetning av cellplast och erbjuder gärna vår expertis för att stödja din produktframställning. Vår bearbetade cellplast är tillverkad av högkvalitativa råmaterial samt uppfyller alla aktuella standarder och krav. Vi kan bearbeta cellplast för olika applikationer och forma den till komplexa och precisa geometriska former. Vi använder modern utrustning och verktyg för att garantera hög kvalitet och noggrann slutbehandling av de produkter vi tillverkar. Vid behov kan våra designers hjälpa till att välja lämpliga material och bearbetningsmetoder. Tillsammans kan vi skapa högkvalitativa och hållbara produkter som uppfyller dina behov och krav. Tveka inte att kontakta oss!

LAMINERING

Vi använder flera olika lamineringstekniker för att förena olika materialskikt.

FRÄSNING

Treaxlig bearbetning och fräsning lämpar sig också för bearbetning av cellplaster.

STANSNING

Punching, eller torrskärning, är en kostnadseffektiv lösning för stora produktionspartier.

VATTENSKÄRNING

Vattenskärning är ett snabbt sätt att producera både prototyper och produktionssatser med noggrannhet.

VARM- OCH VAKUUMFORMNING

Vi värme- och vakuumformar tredimensionella produkter för utmanande tillämpningar.

SPALTING OCH SÅGNING

Spaltmaskinerna spelar en central roll i vår produktion.

Scroll to Top