Mångsidig
Tillverknings­metoder​

Våra mångsidiga tillverkningsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

Vår verksamhets­modell

Laminering

Vi använder flera olika lamineringstekniker för att sammanfoga olika material. Bland annat använder vi flam-, pulver-, kalander- och smältlimslaminering samt vattentekniker och tekniker med lösningsmedelsbaserade spraylim.

Fräsning

Tredimensionell bearbetning och fräsning lämpar sig också för bearbetning av cellplaster. Vår maskinpark tar fram de former du behöver snabbt, exakt och med kvalitet. Dessutom tar vi själva fram formar för att tillverka prototyper.

Stansning

Stansning/torrskärning är en kostnadseffektiv lösning för stora produktionspartier. Våra effektiva stanslinjer möjliggör tillverkning av individuella, kundanpassade produkter. Vi har tillgång till balk- och rotationsstansar, automatiska och manuella planstansar samt kiss cut-maskiner.

Vattenskärning

Vattenskärning baserar sig på NC-styrd skärning med högtrycksvattenstråle, en snabb och flexibel metod för att producera både prototyp- och produktionspartier med exakta dimensioner. Vattenskärning kräver inte särskilda verktyg eller formar, vilket reducerar startkostnaden. Eventuella geometriändringar kan göras enkelt och snabbt.

Varm- och vakuumformning

Med hjälp av varm- och vakuumformning skapar vi tredimensionella produkter för krävande tillämpningar. Varmformning lämpar sig för tillverkning av slutprodukter med dubbelkrökt yta, flera skikt och ytbeläggning samt för krävande ytkvalitet. Vi använder gjutformar i trä, plast eller lättmetall och tillverkar en del av dem själva.

Klyvning och sågning

Våra klyvmaskiner intar en central position i vår produktion. Många av våra råmaterial anländer i stora block eller skivor. Vi klyver och sågar materialen till rullar och skivor i korrekt tjocklek. Vi kan klyva många typer av material med olika metoder till önskad tjocklek. Vi kan även vidareförädla kluvna materialskivor till rullar. Det skapar en tydlig konkurrensfördel – material i långa rullar minskar avsevärt den tid som krävs för förberedelse och uppstart, vilket gör produktionsprocessen effektivare.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

Scroll to Top