Prototyptillverkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

En prototyp garanterar ett slutresultat som fungerar

Utvecklingen och tillverkningen av en prototyp handlar framför allt om utvärdering av ett koncept, samt att undersöka eventuella risker och kostnader. Prototypen kan testas och modifieras för att uppnå exakt önskat resultat före serieproduktion.

När konceptet är testat och godkänt av kunden och redo att beställas, kommer uppstarten av serieproduktion att vara enkel och snabb.

Lösningar ur vårt breda urval av material

Vårt breda urval av högkvalitativa material möjliggör lösningar för olika isoleringar, tätningar, skydd, ytbeklädnad och innandöme för förpackningar. Slutprodukterna utvecklas och tillverkas helt i enlighet med kundens och applikationens behov och krav. Vissa material har också utmärkta dämpnings- och slaghållfasthetsegenskaper och därför används de i stor utsträckning till exempel i sport- och fritidsprodukter.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

Scroll to Top