Vi förverkligar
dina idéer

När du utvecklar en ny produkt vill vi uppmuntra dig att kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt. Vi hjälper dig att kartlägga dina behov, lösa dina problem och nå önskat resultat. Vi tillhandahåller ett stort utbud av olika cellmaterial och tillverkningsmetoder vilket gör att din produkt blir den bästa möjliga. Vi erbjuder planering och tillverkning av prototyp på ett och samma ställe! 

Vår verksamhets­modell

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

Scroll to Top