Tillverkning av skummad polyeten

Polyeten är i sig en hård plast, men den kan skummas med olika metoder. Här på NMC Cellfoam använder vi nästan enbart skummade polyeten PE-plaster.

Vid tillverkningen av skummad polyeten används i regel polyeten med låg densitet (PE-LD), tvärbindnings- och skumningsmedel, samt olika tillsatsämnen, såsom brandskyddsmedel och färgämnen, som förbättrar slutproduktens egenskaper och breddar användningsområdet.

Skumning kan bland annat göras mekaniskt, kemiskt och fysikaliskt. Skummedlen bidrar till att en skumstruktur bildas. De slutliga cellplasterna har vanligtvis en densitet på 24–300 kg/m3.

Polyetencellplaster är antingen tvärbundna eller icke-tvärbundna material, och detta påverkar såväl materialens mekaniska egenskaper och ytkvalitet, som återvinningsbarheten.

Kemiskt tvärbundna XLPE-cellplaster

Vid strängsprutning (extrudering) mjukgörs och formpressas materialblandningen kontinuerligt genom ett munstycke till ett tunt band, varefter polymerkedjorna tvärbinds och materialet sväller (skummas) i ugn. Resultatet blir ett skummat polyetenmaterial som kan vidarebearbetas exempelvis till rullar eller skivor.

Kemiskt tvärbunden cellplast kan också partitillverkas i större skivor genom att materialblandningen hälls i formar för att skummas och expandera. Ämnen som tillverkas i formar får skal, som avlägsnas innan användningen.

XLPE-cellplaster har bättre mekaniska egenskaper än icke-tvärbundna cellplaster, och vanligtvis är ytan grövre och cellstrukturen något större än i fysikaliskt tvärbundna kvaliteter. Vid strängsprutning tillverkas materialet i 3–15 mm tjocka lager, där de grövsta tjocklekarna uppnås genom flera lager och varmfogning. Partitillverkade skumskivor däremot kan vara över 100 mm tjocka. XLPE-cellplaster används exempelvis som värmeisolering, i förpackningsmaterial, för tätning och i personlig skyddsutrustning.

Fysikaliskt tvärbundna IXPE-cellplaster

Tillverkningen av fysikaliskt tvärbunden cellplast sker i en process med flera skeden och vanligtvis genom strålningstvärbindning, vilket ger cellplasterna en annorlunda, mindre cellstruktur. Materialets hållfasthetsegenskaper blir vanligtvis bättre och ytfinishen slätare och snyggare.

IXPE-cellplast kan tillverkas i tjocklekar på under 0,5 mm, vilket är klart tunnare än för XLPE-plaster. Också fysikaliskt tvärbunden polyeten används för värmeisolering, livsmedels- och andra förpackningar, tätning och personlig skyddsutrustning.

Zotefoam XLPE-cellplaster som tvärbundits under högt tryck

Extruderade och tvärbundna skivor skummas med kväve i Zotefoams unika tillverkningsprocess. Först satureras skivorna i autoklaver med kväve. Det sker under högt tryck och med värme. I det andra skedet skummas de saturerade skivorna i autoklaver under lågt tryck och på hög värme. Den flexibla tillverkningsprocessen möjliggör användningen av mycket mångsidiga råmaterial av plast. Resultatet blir en cellplaststruktur av mycket jämn, finkornig kvalitet.

I autoklavprocessen kan man endast tillverka skivformade stycken, och under processen bildas skal som måste avlägsnas från ytan. De färdiga skivorna kan under efterbehandlingen fogas ihop så att de bildar tjockare skivor eller cellplastrullar.

Zotefoams cellplaster är rena, högklassiga och håller mycket jämn kvalitet. Deras mekaniska egenskaper är mycket goda, och därför kan man ofta välja en lättare skumkvalitet än för traditionella skumplaster som tvärbundits kemiskt. Tvärbundet Zotefoam-polyetenskum används för värmeisolering, förpackningar, tätning och personlig skyddsutrustning samt för hälso- och sjukvårdsprodukter, som behöver vara särskilt rena och desinficerbara.

Icke-tvärbunden EPE-cellplast

Icke-tvärbunden polyetencellplast är den kvalitet som har svagast mekaniska egenskaper och är förmånligast. Dess tillverkningsprocess är den enklaste, eftersom materialet vid extruderingen skummas med exempelvis flytande butan (C4H10), och temperatur- och tryckändringar ger materialet dess slutliga form direkt efter extruderingen. Med processen kan grövre materialtjocklekar tillverkas, och cellstorleken är vanligtvis större än i tvärbundna cellplaster.

En fördel med EPE-cellplast är dess utmärkta återvinningsbarhet – materialet kan omformas till råmaterial för en ny tillverkningsprocess. Det används ofta som stötdämpning i emballage och, tack vare sina goda flytegenskaper, i olika flytanordningar.

Kolla in dessa också
till artiklar

NMC Cellfoam som en främjare av HVAC-branschen

Vi är en stark produktutvecklingsorganisation som kan erbjuda högkvalitativa lösningar av cellplast och materialrekommendationer för att möta kundens behov. Vi ...
LÄS MER

Vikten av materialval inom fordonsindustrin  

Våra ingenjörstekniker erbjuder hjälp med produktutveckling, design och materialval. Det finns många olika materialalternativ tillgängliga inom cellplaster och skum, vilka ...
LÄS MER

Andreas Ragnarsson Rusth: Min resa som kvalitets- och miljökoordinator på NMC Cellfoam

I mars 2021 befann jag mig i en ny kapitel i min karriär. Jag hade tidigare arbetat som kvalitets- och ...
LÄS MER
Scroll to Top