Innovativa lösningar
sedan 1950

NMC:s berättelse började under efterkrigstiden, när företagaren Gert Noël 1950 grundande NMC i en liten by i Belgien, där affärerna tog sin början. Hans första företagsidé var att förenkla hemmafruars liv genom innovativa tvättsvampar i polyuretanskum. 

NMC har sedermera vuxit och är i dag ett ledande och tillväxtorienterat internationellt företag som specialiserat sig på syntetiska cellplaster. I nästan 70 års tid har människorna stått i fokus för företagets verksamhet. Vi har fortsatt utveckla allt fler produkter och lösningar som bidrar till en bättre komfort och ett bättre skydd i livet. Vi har över 1 650 medarbetare i fler än 25 länder över hela världen. Vi levererar våra lösningar till över 120 länder.

Grunden till NMC:s framtida tillväxtmål ligger i utmanandet av det nuvarande tillståndet, våra starka värderingar och Noëls arv. 

 

FÖR VÅRA KUNDER

”Vår inspirerande målsättning, våra starka värderingar och vår släkts arv utgör grunden för företagets  framtida mål”, betonar styrelsens ordförande Yves Noël.” Våra produkter representerar  komfort och skydd som möjliggör ett bättre liv, och vi erbjuder också tjänster,  teknik och råd som alla underlättar våra kunders och affärspartners  dagliga verksamhet.  

Vårt värdelöfte till våra kunder

Vår kunskap om material, planering och tillverkning gör verklighet av idéer

Vi lyckas tillsammans

Tillsammans med våra kunder, medarbetare, samarbetspartner och ägare lyckas vi, genom att skapa mervärde, tack vare vår förmåga att utveckla nya lösningar.  

Vi inspirerar 

Vi uppmuntrar varandra att göra saker bättre.  Vi utvecklar oss själva och vår verksamhet genom att ständigt.

Vi är modiga 

Vi utvecklas genom att vara modiga och våga ställa frågor och ifrågasätta – genom att göra saker på nya sätt och ta ansvar. Vårt mod bygger på förtroende, samarbete och stark.

Vi är kundfokuserade 

Vi är genuint intresserade av att förstå våra kunders behov och verka för att tillgodose dem. Vi utvecklar vår verksamhet genom att stödja våra kunder proaktivt. Våra kunders framgång är vår framgång.  

Ur koncernens värderingar har vi plockat ut de centrala faktorer som är viktiga för vår verksamhet och som vi vill betona i verksamheten.

VÅRT ENGAGEMANG FÖR HÅLLBARHET

Vi arbetar med kontinuerlig förbättring och använder oss av principer för bästa praxis för att hantera ansvar genom hela leveranskedjan. Vi använder oss av vår kunskap i material, design och produktion för att nå bästa kundlösning.

Med vårt engagemang, starka värderingar och etik inbäddat i vår kultur kommer vi att leda verksamheten i en hållbar riktning.

NMC CELLFOAM 2030 MÅL
CIRKULARITET
 • Minst 30% av använda polymerer baserade på cirkulärt kol
 • Noll avfall i deponi
 • All plastförpackning ska bestå av minimum 30% återvunnet material. Lådor av kartong ska bestå av 100% återvunnet material.
 • Öka användningen av cirkulära material
DEKARBONISERING
 • 30% minskning av scope 1 och 2 utsläpp jämfört med 2019​
 • 100% av externt anskaffad el från gröna källor
 • Implementera scope 3 Co2 avtryck under 2024
 • Minska energiförbrukningen
FYSISK HÄLSA
 • Förebygga och jobba för att eliminera tillbud och skador. ​
 • Genom att implementera NMC säkerhetsrutiner säkerställer vi en trygg, hälsosam och ständigt förbättrad arbetsmiljö för alla anställda
KOMPETENSUTVECKLING
 • Minst 24 utbildningstimmar per medarbetare och år
 • Frivillig personalomsättning under 10%
 • Attrahera de bästa medarbetarna i branschen och ständigt utveckla deras välbefinnande

Verksamhetsmodell

Vi hjälper dig att förverkliga dina idéer

När du utvecklar en ny produkt uppmuntrar vi dig att kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt. Då kan vi stödja dig att genomföra din idé mot önskat resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Vi fastställer tillsammans med dig de tekniska och praktiska detaljerna för din tillämpning så att din slutprodukt överensstämmer med kraven. Vid behov gör vi ett besök för konsultation och nödvändiga mätningar. Vi erbjuder olika materialalternativ och materialegenskaper med hänsyn till dina behov.

Vi omvandlar dina idéer till verklighet

Vårt designteam hjälper dig att hitta den bästa möjliga lösningen för att förverkliga dina idéer. Under årens lopp har vår verksamhetsmodell finslipats till en fungerande process som smidigt kan skräddarsys för varje kunds behov. Vi hjälper till med allt från att planera en prototyp till produktion och serieproduktion. Tack vare vårt mångsidiga urval av råvaror, våra produktionstekniker och de programvaror vi använder kan vi förverkliga också krävande lösningar. Slutligen tillverkar och levererar vi på ett effektivt och tillförlitligt sätt de produktionsmängder som behövs för dina kommersiella behov. 

Krav och egenskaper

Vi kartlägger egenskaper, kapacitet och eventuella standarder för din produkt i slutobjektet. Vi hjälper dig också att välja lämpliga material. Vårt breda materialurval innehåller fler än 400 olika material och vid behov letar vi upp nya tillägg för att komplettera vårt sortiment.

Koncept och planering

Utifrån krav och grundläggande information vi gått igenom och diskuterat tillsammans, planerar och föreslår vi den lämpligaste lösningen. Vi använder modern programvara i vår planering och kan vid behov anpassa lösningen vi planerar direkt till din helhetsmodell. Om du önskar kan vi erbjuda olika materialalternativ. Vi kan också ge dig en skriftlig offert där vi tydligt specificerar produktpriserna per enhet för olika tillverkningsmängder och eventuella separata kostnader för verktyg och formar. Du kan välja det alternativ som ekonomiskt sett, bäst passar dina behov.

Prototyp

När du har godkänt prototypen tillverkar vi den mängd produkter du behöver. Vår tillverkning är flexibel och vi har yrkeskunniga medarbetare. Ett typiskt tillverkningsparti kan vara allt från en prototyp till tiotusentals exemplar. Vi kommer överens om lämpliga leveranser tillsammans.

Produktion och leverans

När du har godkänt prototypen tillverkar vi den mängd produkter du behöver. Vår tillverkning är flexibel och vi har yrkeskunniga medarbetare. Ett typiskt tillverkningsparti kan vara allt från en prototyp till tiotusentals exemplar. Vi kommer överens om lämpliga leveranser tillsammans.

Ta del av våra produktionstekniker  » 

Scroll to Top