Polyeten och
EVA-cellplaster

Polyeten (PE) är den mest använda termoplasten i världen. Den kan användas för tillverkning av allt från förpackningsmaterial till isolering, tätning och skyddsutrustning. Våra specialister väljer ut en PE-kvalitet som passar just ditt behov, tillverkar en prototyp och serietillverkar färdiga produkter.

Vad är
PE?

Polyeten är den vanligaste plastkvaliteten på marknaden. Etenplaster delas in i tre klasser efter densitet: hög densitet (PE-HD), medeldensitet (PE-MD) och låg densitet (PE-LD). Etenplaster med låg densitet är mjuka och lämpar sig exempelvis för plastpåsar. Etenplaster med hög densitet är ett hårdare material som exempelvis används för läskbackar. Genom tillsats av lite EVA (etenvinylacetat) får materialet mer seghet så att det blir lite mer gummiaktigt och flexibelt.

Fördelarna med polyeten

  • Lätt och prisvärt
  • Goda isoleringsegenskaper
  • Tål fukt, kemikalier och temperaturväxlingar
  • Goda flytegenskaper
  • Lämpar sig för livsmedelsförpackningar
  • Mycket formbar
  • Finns i olika hårdheter och färger

EVA-cellplast

EVA-plast (etenvinylacetat) är en sampolymer av eten och vinylacetat. Materialet av elastomertyp är mjukt och flexibelt och tjänar många syften. Det kan bland annat användas för knäskydd, hjälmkuddar, sulor och olika typer av medicinteknisk utrustning.

Vi hjälper till att välja ut det bäst lämpade materialet utifrån behovet, framställa en prototyp och utföra serietillverkning i önskad omfattning. Berätta om din idé för oss – vi hjälper dig att förverkliga den.

Vad är EVA-cellplast?

EVA (etenvinylacetat) är en halvhård cellplast med sluten cellstruktur. Den har en finkornig, jämn cellstruktur och lämpar sig för många användningsområden. EVA-plastens fördelar är dess böjlighet, mjukhet, väderbeständighet och kemiska resistens. Dessutom är den stötdämpande och har hög värmeisoleringsförmåga och goda flytegenskaper.

 

Hur skiljer sig EVA från polyeten?

EVA-cellplast är mer elastisk och mjukare än polyeten. Vid tillverkningen av plast blandas vanligen flera plastkvaliteter för att man ska få olika kvaliteters goda egenskaper i slutprodukten. Den högre halten vinylacetat i EVA och ökning av EVA-halten i XLPE-skum förbättrar vanligtvis slagtåligheten och rivhållfastheten – materialen ger mer mjukhet, elasticitet och ytfriktion. EVA:s lägre smältpunkt innebär också att blandningen blir mer termoplastisk.

Fördelarna med EVA-cellplaster:

  • segare och mer elastiska än polyetencellplaster
Scroll to Top