OMFATTANDE
URVAL AV MATERIAL

Vårt mångsidiga och högklassiga materialurval omfattar heltäckande olika branschers behov av isolering, dämpning, tätning och skydd. Vi följer aktivt materialutvecklingen och erbjuder alltid våra kunder bevisligen kvalitativa och fungerande material.

MATERIAL ENLIGT
ANVÄNDNINGS­OMRÅDE

Fibrerna i materialen kan vara syntetiska, naturliga eller mineralfibrer, eller en blandning av dessa. Material som till exempel är gjorda av en blandning av naturella och syntetiska fibrer, har mångsidiga egenskaper och många av dem kan bearbetas till önskad form med hjälp av varmformning. Valet av rätt material påverkas av dess egenskaper, formbarhet och användningsområdets krav.

Exempel på material:

  • Melaminskum
  • Filtmaterial
  • Fibermaterial, syntetiska och naturfibrer
  • Konstläder
  • Olika tyger
  • Tejpmaterial
  • Korkmaterial

FIBRER OCH DERAS
EGENSKAPER

Mineralfibermaterial

De vanligaste mineralfibrerna är fiberisolering såsom glas-, berg- och stenull. Dessa används allmänt för värme- och ljudisolering i byggnadsindustri och maskinbyggnad. För tekniska tillämpningar med högre temperatur kan man utöver traditionell sten- och glasull använda glas- och aramidfibrer samt keramiskt eldfast fibermaterial.  Tekniska fibermaterial kan också användas som en del av kompositmaterial, t.ex. som beläggning.

Syntetiska fibrer

Den mest allmänt använda typen av syntetisk fiber är polyesterfiber. Poly(etentereftalat) (PET) som används i plastflaskor är däremot den vanligaste typen av polyester. Av återvunnen polyester (rPET) från plastflaskor tillverkas till exempel olika slags filtmaterial, värme- och ljudisolering, akustikprodukter, filter och vadd. Fibrerna binds i allmänhet ihop antingen mekaniskt med hjälp av nålfiltning eller genom att smälta Bico-fibrer med lägre smältpunkt. Produkter tillverkade av polyesterfibrer, bland annat nålfilt, kan variera i olika vikt, tjocklek och färg. De är ekologiska och lätta att återvinna igen.

Tätningsmaterial

Utöver cellplaster och olika gummikvaliteter kan man använda fibertätningar. PTFE- och grafitpackningar kan skäras till önskad storlek och form. Tätningsmaterialet väljs enligt tillämpning och användningsförhållanden. Exponering för olika väderleks- och användningsförhållanden eller olika kemikalier ska beaktas.

Beläggningsmaterial

Olika plast- och aluminiumhinnor eller fibertyg och textilier samt andra beläggningsmaterial ger produkten ett finslipat utseende och förbättrar dess tekniska egenskaper.  Med ytbeläggning som inte släpper igenom vatten och ånga kan man förhindra att vätskor och smuts tränger in i materialet. Beläggning av materialet förbättrar hygienen och resistensen mot olika kemikalier och ämnen.

Monteringstejp och lim

Produkterna kan fästas med olika lim och tejper. Självhäftande/fästande tejp är ofta den enklaste och mest fungerande lösningen. Tejpen väljs enligt det material som ska fästas, förhållandena, användningsområdet och kraven. De vanligaste tejpkvaliteterna är lösningsmedels- och vattenbaserad ren och modifierad akryltejp samt syntetisk gummitejp. Också silikon- och polyuretantejp kan användas. Tejpen kan vara enkel- eller dubbelsidig och den kan ha olika bärsubstanser och skyddspapper. Lim som används är också värmelim, pulverlim och sprutlim. Vid användning av PSA-lim och -tejper (Pressure Sensitive Adhesives) är det viktigt att ytorna är rena. Också temperaturen och trycket som används vid monteringen är viktiga. Våra ingenjörer hjälper er med att välja fästningsmaterial för att uppnå bästa resultat.

Scroll to Top