Tåliga
gummi- och dämpningsmaterial

Cellgummimaterial är elastiska, porösa och långlivade material som lämpar sig för många olika användningsområden. Det är elasticiteten som är mest typisk för gummi – materialet återgår snabbt till nära nog tidigare dimensioner och former efter att ha utsatts för mekanisk spänning.

Mångsidiga egenskaper hos
cellgummi

Cellgummimaterialen skiljer sig i fråga om råmaterial, täthet och cellstruktur. Material som används i dem är bland annat EPDM, CR, SBR och NBR och blandningar av dessa. Gummi har hög mekanisk slitstyrka och är stötdämpande. Cellgummi används för krävande omständigheter där gummits egenskaper framträder väl. Med cellgummi uppnås täthet mot fukt, smuts och luft i olika tätningstillämpningar.


Cellgummits viktigaste egenskap är dess elasticitet. Cellgummi har även utmärkta egenskaper för dämpning, isolering och friktion. Cellgummi tål slitage förträffligt väl inom värmeintervallet -100–+250 °C. Cellgummi suger inte åt sig fukt och har god värmeisoleringsförmåga.

Vad är
cellgummi?

Cellgummi är en elastomer – ett elastiskt och töjbart material som är olösligt i lösningsmedel och har goda vibrationsdämpnings- och friktionsegenskaper.

Cellgummi är som bäst i användning i isolerings– och tätningsmaterial. Cellgummitätningar används bland annat inom maskintillverkning, elektronikindustrin och huskonstruktion. Inom huskonstruktion används cellgummi bland annat som värme-, kondens- och rörisolering.

Cellgummits viktigaste egenskap är dess elasticitet. Cellgummi har även utmärkta egenskaper för dämpning, isolering och friktion. Cellgummi tål slitage förträffligt väl inom värmeintervallet -100–+250 °C. Cellgummi suger inte åt sig fukt och har god värmeisoleringsförmåga.

Fördelarna med gummimaterial:

  • elasticitet
  • vibrations- och ljuddämpning
  • friktion
  • värmeisoleringsförmåga
  • resistens mot ångdiffusion (µ)

Vilka olika gummi- och dämpningsmaterial finns det?

Cell- och hårdgummi

För cell- och hårdgummi används bland annat EPDM, CR, SBR och NBR och blandningar av dessa. Det finns flera hårdhets- och hållfasthetsklasser, och materialet väljs i enlighet med användningsområdet och kraven.

Tungmattor

Tungmattor används för att dämpa vibrationer i konstruktioner och förbättra luftljudsisoleringen. Materialen levereras på rulle och i skivor.

Bitumenmattor

Våra bitumenmattor är dämpningsmattor av hög klass. Valet av vibrationsdämpande material beror på tillämpningen, väggens tjocklek och de övriga kraven.

Bitumenpapp och flerskiktsmaterial

För vibrationsdämpning i tunna konstruktioner kan man använda bitumenpapp. För tjockare och mer krävande ändamål fungerar våra flerskiktsstrukturer väl. Vi har många olika kvaliteter i vårt utbud.

Gummimattor

Vårt breda urval av gummimattor motsvarar ditt behov oberoende av användningsförhållandena. Vi levererar pastill- och durkmattor direkt ur vårt lager eller måttskurna och utrustade med exempelvis värmeisolering.

Scroll to Top