Helhetslösningar
för skydd och
förpackning

Med rätt slags skydd förblir produkterna hela och i gott skick till exempel under transport. Vi hjälper er med att hitta lämpliga material och optimera storleken på de partier som beställs för att garantera kostnadseffektivitet.

Skydds- och förpacknings­materialens
egenskaper

Med hjälp av vårt omfattande materialurval och våra mångsidiga tillverkningsmöjligheter kan vi skapa olika skyddslösningar på ett täckande och skräddarsytt sätt. För förpackningarna används material som kan ha särskilda egenskaper, såsom elektrisk ledningsförmåga, brandskydd, ljuddämpning eller kemikalietålighet. För elektronikförpackningar finns det dessutom ESD skum som leder elektricitet. 

Vi förstår våra kunders krav, funktionsbehoven, utseendekraven och vikten av att skydda produkterna. Hur produkter förpackas är viktigt, eftersom en högklassig förpackning höjer produktens värde och ser till att den hålls hel. Det lönar sig alltså att satsa på packningsmaterialen och utvecklingen av dem. Vi hjälper till med utvecklingen och framställer en 3D-modell av förpackningen.

Användningsområden: 

  • Skyddsanordningar 
  • Produktförpackningar 
  • Elektronikförpackningar 
  • Inre beklädnad av väskor 
  • Skyddslösningar för interna logistikbehov 
  • Lösningar för skyddsutrustning (t.ex. stötdämpning)
  • Personlig skyddsutrustning (t.ex. knäskydd och hjälmkuddar)
IDROTT OCH FRITID

Tack vare att cellplast är så elastiskt och slitstarkt passar det olika typer av personlig skyddsutrustning, till exempel som stötdämpning i hjälmar.

Sjukhusteknik

Hygienisk cellplast som lämpar sig för hudkontakt används i patientskydd och patientstöd i olika hjälpmedel och undersökningsinstrument.

EL- OCH ELEKTRONIK­INDUSTRIN

Värdefulla och känsliga elektroniska produkter ska skyddas omsorgsfullt. Vi levererar lösningar för transportförpackningar och skydd.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna när du letar efter en lösning. Vårt tekniska säljteam går gärna igenom dina behov och alla tekniska krav med dig, så att vi förstår de funktionella och visuella kraven för din applikation redan från början.

Scroll to Top