Isolering och
dämpning av ljud

Med hjälp av material och materialkombinationer som valts enligt användningsändamålen kan produkters ljud, vibrationer och miljöeffekter effektivt minimeras. Vi hjälper våra kunder att designa en isoleringsstruktur och välja rätt typ av ljudisolering.

EFFEKTIV
BULLERKONTROLL

Stomkonstruktioner och väggar ska isoleras med rätt material och strukturer så att energin inte rör sig från en yta till en annan och en fungerande ljudisolering uppnås. Korrekt ljudisolering av väggarna påverkar inte bullernivån i rummet. Vill man reducera bullernivån i rummet handlar det om ljuddämpning. Det finns flera olika ljudisoleringsmaterial och de har alla goda egenskaper och specifika användningsområden. Vi hjälper dig att hitta rätt lösning för att dämpa bullerstörningar samt att designa ljudisolering och välja rätt material. För ljudisolering används bland annat tunga polymerbaserade material, tungmattor, porösa skumplaster med öppna celler, textilier och ull.
Maskin- och anläggnings­industrin

Motorljud i maskiner och andra anordningar isoleras från omgivningen med konstruktioner som planeras och dimensioneras optimalt för önskat frekvensintervall. För vibrationsdämpning i anläggningar används bland annat elastiska gummidämpare. 

Bygg­konstruktion
Vi levererar tungmattor och ljudisoleringsmaterial för byggindustrins behov av ljudisolering. Bland annat dörrkonstruktioner bör isoleras ordentligt. Under golvbeläggningen monteras cellplast eller motsvarande material som dämpar stomvibrationer från steg.
Bil- och fordons­industrin

Isolering av motorljud från fordon och dämpning av andra bullerstörningar utvecklas enligt användningsområde. Eftersom cellplaster är så lätta, lämpar de sig väl för olika typer av fordon.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna när du letar efter en lösning. Vårt tekniska säljteam går gärna igenom dina behov och alla tekniska krav med dig, så att vi förstår de funktionella och visuella kraven för din applikation redan från början.

Scroll to Top