LÄTTA CELLPLASTER
FÖR OLIKA ÄNDAMÅL

Vi erbjuder utveckling och lösningar för projekt där det är viktigt att materialen är lätta. Våra material kan skräddarsys enligt användningsområde. Vi hjälper till att hitta särskilt lätta lösningar för olika användningsområden.

KOSTNADS­EFFEKTIVITET
MED CELLPLAST

Cellplast är ett kostnadseffektivt förpackningsmaterial som är lätt att bearbeta. Varje kilo och gram som kan fås bort från slutprodukten är en fördel med tanke på logistikkostnaderna. Cellplast kan också användas till exempel inom byggkonstruktion som isolering i stället för ull, i madrasser och underlag för friluftsliv, samt inom fordonsindustrin. Cellplastens grundegenskap är dess naturliga lätthet och i vårt urval finns cellplaster i flera olika densiteter. Ultralätt melaminskum är fjäderlätt och den lättaste varianten väger endast 10kg/m³.
BIL- OCH FORDONS­INDUSTRIN

Inom logistiken är lätthet a och o. Lätta material påverkar fordonens totalvikt och därigenom bränsleförbrukningen. 

EL- OCH ELEKTRONIK­INDUSTRIN

I vårt urval finns flera ultralätta cellplastlösningar för att skydda, täta och isolera elektronik.

Sjukhusteknik

Utrustning och instrument som används i sjukhusmiljöer transporteras ofta från en plats till en annan. När de är lätta förbättras användarvänligheten och logistikkostnaderna minskar. Vi levererar lösningar på olika produkter som är avsedda för sjukhus och vårdinrättningar.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna när du letar efter en lösning. Vårt tekniska säljteam går gärna igenom dina behov och alla tekniska krav med dig, så att vi förstår de funktionella och visuella kraven för din applikation redan från början.

Scroll to Top