ISOLERINGSLÖSNINGAR
SKRÄDDARSYDDA

Vi erbjuder skräddarsydda isoleringslösningar enligt kundens behov för varje bransch och för varje applikation. Vi hjälper dig att hitta de material som bäst lämpar sig för olika applikationer samt att hitta lösningar enligt ert behov.

Cellplaster som
isoleringsmaterial

Olika typer av cellplaster och cellgummi är elastiska och starka material som vi använder i våra isoleringslösningar. Våra lösningars och diverse materials goda värme- och ljudisoleringsegenskaper kan utnyttjas för många syften inom bland annat allt från fordons- och byggindustrin, till specialtillämpningar inom hälso- och sjukvården. Våra material är moderna och hållbara och vid behov förädlar vi isoleringarna från våra egna och våra leverantörers produkter och material. Vårt mål för varje projekt är att leverera fungerande lösningar av hög kvalitet samt att våra kunder ska vara fullkomligt nöjda.
Byggkonstruktion

Högkvalitativa och energieffektiva lösningar för husteknik, värmeisolering och ljudisolering av konstruktioner. Vi tillhandahåller också lösningar för väg- och vattenbyggnad, såsom isolering av jordmassor och tunnlar.

Säkra och hållbara lösningar för anordningar och utrustning som används i sjukhusmiljöer, såsom medicinteknisk utrustning och undersökningsutrustning.

Maskin- och anläggningstill­verkning

Effektiva och lätta lösningar för värmeisolering för olika anläggningar, maskiner och deras delar.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna när du letar efter en lösning. Vårt tekniska säljteam går gärna igenom dina behov och alla tekniska krav med dig, så att vi förstår de funktionella och visuella kraven för din applikation redan från början.

Scroll to Top