FLYTANDE LÖSNINGAR FÖR
SIMVAROR, BOJAR OCH PIOR

Våra kompletta lösningar med flytförmåga lämpar sig till exempel för idrotts- och fritidsprodukter, bojar, bryggor, fiskeindustrin, vindkraftsverk till havs och bekämpning av oljeläckor. Vi skapar lösningar enligt kundens behov eller hjälper till att planera en produkt från början. Vi hjälper till med att välja rätt material och ytbeläggningslösningar utifrån användningsområdets särskilda krav.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
MED FLYTFÖRMÅGA

Vi tar fram hållbara, lätta och ekologiska lösningar för olika behov av flytförmåga. Vi erbjuder lösningar även för krävande förhållanden, såsom saltvatten och kraftig sjögång. Våra lösningar lämpar sig till exempel för: 

  • Badutrustning
  • Ytbelagda flytanordningar och livbojar
  • Bojar och bryggpontoner
Idrott och fritid

Slitstark cellplast lämpar sig tack vare sin flytförmåga som material för produkter och utrustning för vattensport.

BIL- OCH FORDONS­INDUSTRIN

Vi levererar lösningar för båtindustrin där flytförmåga är en väsentlig egenskap i användningsområdet.

Övriga branscher

Våra lösningar används bland annat inom fiskeindustrin, vindkraftsverk till havs och bekämpning av oljeläckor.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna när du letar efter en lösning. Vårt tekniska säljteam går gärna igenom dina behov och alla tekniska krav med dig, så att vi förstår de funktionella och visuella kraven för din applikation redan från början.

Scroll to Top