Lösningar av hög kvalitet
med yrkesstolthet

Vi är ledande vidareförädlare i Skandinavien av cellgummi och cellplaster och vi erbjuder fungerande lösningar för industrins aktörer oberoende av bransch. Vi ser till att dina höga krav och förväntningar uppfylls. Våra konkurrensfördelar är materialkunnande, kompetens inom tillämpning, förädlingstekniker, kvalitet och pålitlighet. Vi är genuint stolta över vår yrkeskunskap, våra arbetsmetoder och den tekniska och estetiska kvaliteten på våra produkter. Vi är en pålitlig samarbetspartner som producerar hållbara lösningar av hög kvalitet för våra kunder även vid behov av snabb leverans.

Vår verksamhets­modell

ISOLERING

Vi hjälper till att hitta de lämpligaste lösningarna i vårt breda materialurval oavsett om det gäller värmeisolering eller ljudisolering.

TÄTNING

Bland våra material finns det många alternativ med olika temperaturområden, hårdhet, brandtekniska klassificeringar och flera andra egenskaper.

ljuddämpning

Med rätt material och materialkombinationer levererar vi fungerande lösningar för ljudisolering och ljuddämpning.

SKYDD

Bland våra lätta och formbara material finns det alternativ för många olika skyddsbehov från transport till personlig skyddsutrustning.

YTBEKLÄDNAD

En högklassig ytbeklädnad fullbordar produkten. Vi levererar lösningar för ytbeklädnad av olika produkter och ytor.

lättvikt

Lätthet är en viktig egenskap när det gäller den totala vikten för produkten som tillverkas. Lätta lösningar sparar utrymme, energi och transportkostnader.

Flytförmåga

Våra lätta, stabila och kemiskt neutrala lösningar kan användas ekologiskt i alla områden där god flytförmåga är avgörande.

Scroll to Top