Cellplaster och cellgummi för lösningar inom maskin- och
anläggningstill­verkning

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för maskin- och anläggningstillverkning. Vi arbetar med kunder runt om i världen och levererar lösningar för tillverkning av maskiner och maskindelar.

Ett flertal alternativ för
tätning och isolering

Vi hjälper er med att hitta den bästa individuella lösningen som uppfyller stränga krav.

Vi hjälper till vid valet av material och utför vid behov olika tester, mätningar och
prototyper för att tillsammans hitta bästa möjliga lösning. Olika skiv- och metallkonstruktioner behöver ofta en tätande eller isolerande lösning i cellplast eller gummi.

Som exempel kan nämnas ljuddämpning för att förbättra arbetsergonomin eller
värmeisolering för att uppnå rätt driftstemperatur och för att förbättra energieffektiviteten.
Vi bidrar också till produktutvecklingen hos många av våra kunder och tillför kunskap och erfarenhet när det gäller materialval.
Vi känner till miljökrav och olika standarder.

Typiska lösningar vid maskin- och anläggningstillverkning:

• Tätningar
• Värmeisolering
• Ljudisolering
• Förpackningar
• Skydd

Isolering

Högkvalitativa och energieffektiva lösningar för att minimera värmeförluster. Vi tillhandahåller olika isoleringslösningar för såväl stora maskiner som små anläggningar

Skydd

Lätta och fungerande lösningar för förpackning och skydd av produkter till exempel under transport.

Tätning

Flera av våra material lämpar sig som tätningslösningar för alla slags användningsområden.

VI FÖRVERKLIGAR
DIN IDÉ

Produktutveckling

Vi erbjuder produktutveckling och färdiga produkter från ett och samma ställe, i ett paket. Vår kunskap och erfarenhet om både material och olika produktionstekniker garanterar funktionella och hållbara resultat. Vi är på ett naturligt sätt en del av kundens produktutvecklingsprocess hela vägen från utveckling till förverkligande och serieproduktion. Det räcker med att du har en idé – vi hjälper dig att förverkliga den!

Prototyptill­verkning

Vi utvecklar och tillverkar enskilda prototyper och prototypserier av vårt breda urval av material. Allt du behöver är en idé om en produkt. Vi kan hjälpa dig i processen att utveckla och förverkliga idén från start till slut.

Tillverknings­metoder

Våra mångsidiga produktionsmetoder, vår omfattande maskinpark och vår skickliga personal möjliggör utveckling och tillverkning av olika utmanande lösningar. När en produkt utvecklas tar vi hänsyn till materialet, användningsområdet och hittar en passande produktionsmetod för att optimera en kostnadseffektiv lösning.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss gärna när du letar efter en lösning. Vårt tekniska säljteam går gärna igenom dina behov och alla tekniska krav med dig, så att vi förstår de funktionella och visuella kraven för din applikation redan från början.

Scroll to Top