Hållbara lösningar med
gedigen erfarenhet

Våra lösningar och produkter finns i allt från hus, bilar, hushållsapparater och sportskydd, till grävmaskiner och flytanordningar. Vi hittar lösningar för allt som kräver isolering, skydd eller tätning. Med hjälp av våra experter och i samarbete med våra kunder planerar och förverkligar vi hållbara lösningar av hög kvalitet för alla behov.

Vår verksamhets­modell

BYGGKONSTRUKTION
Oavsett om det gäller skydd och isolering av gjutbetong, tätning av konstruktioner, fuktskydd eller värmeisolering, har vi en lösning i vårt utbud.
BIL- OCH FORDONS­INDUSTRIN

Vi levererar lätta och fungerande isoleringslösningar för bland annat stora fordon, bussar, tung utrustning, arbetsmaskiner och båtar.

MASKIN- OCH ANLÄGGNINGSTILL­VERKNING

Effektiva och lätta lösningar för värmeisolering av maskiner, anläggningar och deras delar.

EL- OCH ELEKTRONIK­INDUSTRIN

I vårt urval finns flera ultralätta cellplastlösningar för att skydda, täta och isolera elektronik.

IDROTT OCH FRITID

Vi levererar olika mattor som lämpar sig för idrott och gymnastik samt lekmattor. Cellplast är ett säkert material att använda i hudkontakt.

SJUKHUSTEKNIK

Säkra och hållbara lösningar för anordningar och utrustning som används i sjukhusmiljöer, såsom medicinteknisk utrustning och undersökningsutrustning.

ÖVRIGA BRANSCHER

Cellplast har mångsidiga egenskaper vilket gör att våra lösningar kan tillämpas inom vilken bransch som helst.

Scroll to Top